Trường học thân thiên, học sinh tích cực

 • Hoạt động
 • Hoạt động
 • Cổng Trường
 • CBNV
Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
 • Tạ Thị Nụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0326549574
  • Email:
   0895818456
 • Đàm Thị Thân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0895818456
  • Email:
   thandamthi@gmail.com
 • Võ Thị Sâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0835768789
  • Email:
   daongocbinh71@gmail.com
 • Lê Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0853433784
  • Email:
   lehoa.ktthtp@gmail.com
 • Phan Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0946084610
  • Email:
   phanhongmnnb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trong nhiều năm gần đây đật chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

 • Nguyễn Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0943117469
  • Email:
   nguyenthiloi469@gmail.com
 • Hồ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0948690885
  • Email:
   thuynghiahop@gmail.com