Trường học thân thiên, học sinh tích cực

  • Hoạt động
  • Hoạt động
  • Cổng Trường
  • CBNV
Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lợi
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lợi
Ngày tháng năm sinh 15/11/1969
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học su phạm Mầm non
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Xóm 2 - Nghĩa Hợp - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0943117469
Email nguyenthiloi469@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Kinh nghiệm <p>Trong </p>
Thành tích

Trong nhiều năm gần đây : chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, năm học 2016-2017 được UBND tỉnh tặng Bằng khen