Trường học thân thiên, học sinh tích cực

  • Hoạt động
  • Hoạt động
  • Cổng Trường
  • CBNV
Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
Thông tin chi tiết:
Đàm Thị Thân
Giáo viên Đàm Thị Thân
Ngày tháng năm sinh 05/06/1981
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng sư phạm mầm non
Điện thoại 0895818456
Email thandamthi@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

Trong nhiều năm gần đây được UBND huyện Tặng giấy khen, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở