Trường học thân thiên, học sinh tích cực

  • Hoạt động
  • Hoạt động
  • Cổng Trường
  • CBNV
Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Hoa
Kế toán Lê Thị Hoa
Ngày tháng năm sinh 20/10/1975
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học kế toán
Thuộc về bộ phận Kế toán
Địa chỉ Xóm Đồng tiến - Nghĩa Hoàn - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0853433784
Email lehoa.ktthtp@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách