Trường học thân thiên, học sinh tích cực

  • Hoạt động
  • Hoạt động
  • Cổng Trường
  • CBNV
Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
Thông tin chi tiết:
Phan Thị Hồng
Giáo viên Phan Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng sư phạm mầm non
Thuộc về bộ phận Tổ trưởng chuyên môn MGLN
Địa chỉ Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ An
Điện thoại 0946084610
Email phanhongmnnb@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Kinh nghiệm <p>Trong nhiều năm liền đạt SKKN cấp cơ sở</p>
Thành tích

2013-2014- nay Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

Giới thiệu sơ bộ

Trong nhiều năm gần đây đật chiến sỹ thi đua cấp cơ sở