Trường học thân thiên, học sinh tích cực

  • Hoạt động
  • Hoạt động
  • Cổng Trường
  • CBNV
Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
Thông tin chi tiết:
Tạ Thị Nụ
Giáo viên Tạ Thị Nụ
Ngày tháng năm sinh 05/08/1984
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học sư phạm Mầm non
Thuộc về bộ phận Giáo viên
Địa chỉ Xóm 9 -Nghĩa Bình, Tân Kỳ, Nghệ An
Điện thoại 0326549574
Email 0895818456
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách