Trường học thân thiên, học sinh tích cực

Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Nghĩa Bình

Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
mnnghiabinh.tk@nghean.edu.vn