Trường học thân thiên, học sinh tích cực

  • Hoạt động
  • Hoạt động
  • Cổng Trường
  • CBNV
Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â

Hình ảnh hoạt động tháng 11.2020


Hình ảnh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và một số hoạt động tháng 11.2020