Trường học thân thiên, học sinh tích cực

  • Hoạt động
  • Hoạt động
  • Cổng Trường
  • CBNV
Địa chỉ: Xóm 6 - Nghĩa Bình - Tân Kỳ - Nghệ Â
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn khảo sát lấy ý kiến của phụ huynh

UNBD HUYỆN TÂN KỲ

PHÒNG GD&ĐT

 

Số: 149/PGD&ĐT

V/v khảo sát ý kiến của phụ huynh về tổ chức dạy học, phòng chống dịch và thời gian trở lại trường học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Kỳ, ngày  13 tháng 3 năm 2020

 

                   Kính gửi:    

                                      - Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

                                      - Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Tân Hợp.

 

Thực hiện Công văn số 418/SGD&ĐT-VP ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về việc khảo sát ý kiến của phụ huynh về tổ chức dạy học, phòng chống dịch và thời gian trở lại trường học; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Hướng dẫn tất cả phụ huynh có con đang học tại các cơ sở giáo dục từ bậc học Mầm non, Tiểu học đến THCS thực hiện trả lời phiếu khảo sát ý kiến.

2. Phiếu khảo sát được đăng tải trên cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tại địa chỉ: http://nghean.edu.vn/

3. Thời gian trả lời khảo sát: Hoàn thành trước 15h ngày 15/3/2020.

4. Phòng và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thường xuyên kiểm tra, theo dõi số lượng phụ huynh tham gia trả lời phiếu khảo sát.

Nhận được Công văn này, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên (t/h)

- Sở GD&ĐT (b/c);

- UBND huyện (b/c);

- Đ/c Trịnh Hữu Thành-P.CT (b/c);

- TP, các PTP (c/đ);

- Các thành viên BCĐ (c/đ)

- Lưu: VT.

 

 

(đã ký)

 

 

Hoàng Đình Sơn

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết